DRIFTINFORMATION

2020-03-15

Bevattningsförbud gäller bara för delar av ön från 1 april 2020

Det bevattningsförbud som kommunicerats i media gäller endast för delar av ön och inte för Herrviksområdet. De abonnenter det gäller är på vattenledningsnätet Visby, Väskinde, Västerhejde, Tofta, Eskelhem, Sanda och Västergarn.
Håll koll på vad som gäller för bevattning på Region Gotlands hemsida. 

Privacy Settings
Youtube
Vimeo
Google Maps