AKTUELLT/DRIFTINFO

2023-06-20

Spara på vatten så räcker det till alla!

Inför sommaren har vi haft möte med VA-avdelningen på Region Gotland. Som framgått av media införs bevattningsförbud 20 juni på stora delar av Gotland, det gäller dock inte oss. Däremot har man noggrann koll på förbrukningen och skulle den bli oroande stor under sommaren kan bevattningsförbud eller andra begränsande åtgärder drabba även oss. Vi köper ju allt vårt vatten från Region Gotland och deras avsaltningsverk i Herrvik. Även om Östersjön känns som en ”outsinlig källa” så kan kapacitetsbegränsningar i avsaltning och pumpning göra att det blir brist även hos oss. 

I Sverige förbrukar vi enligt Svenskt Vatten 140 liter per person och dygn. Vi vet inte exakt vad vår förbrukning på Östergarnslandet ligger på, eftersom vi inte kan veta hur många personer som vistas i varje hushåll. Våra bedömningar är att många ligger långt under denna förbrukning men att kanske en del ligger på den höga nivån. Både för sommaren och för kommande möjligheter att ansluta fler fastigheter till våra nät är det angeläget att vi alla kan spara vatten. Med de senaste höjningarna av vattentaxan kan förstås också sparsamhet med vatten bidra till en lägre kostnad. 

Några tips: 

  • Duscha i stället för att bada i badkar – eller ännu hellre, bada i havet i stället för att duscha
  • Stäng av duschen när du tvålar in dig
  • Stäng av vattnet när du borstar tänderna
  • Kör fulla tvätt- och diskmaskiner
  • Diska inte under rinnande vatten
  • Ställ en tillbringare med vatten i kylen så behöver du inte låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt
  • Använd gärna snålspolande munstycken på kranar och duschar

Även om vi inte (ännu) har bevattningsförbud är det förstås olämpligt att vattna med vårt dyra dricksvatten. Och du som har pool, den ska inte fyllas med dricksvatten. Det finns åkerier som åtar sig att hämta sjövatten eller havsvatten för detta ändamål, t ex Jonas Martinsson i Kräklingbo, telefon 0498-530 85.

Region Gotland har tagit fram dekaler som man kan sätta vid dusch och tvättställ för att påminnas om att spara vatten. VI har fått ett antal som kan hämtas i Skolhuset Östergarn. Bra att ha när ni har gäster som kanske inte tänker på att vatten är en resurs vi måste vara rädda om.

Korrosion i varmvattenberedare

Vi har fått information om att en del varmvattenberedare drabbats av korrosion. Många moderna varmvattenberedare har behållare av emaljerad plåt, och ett korrosionsskydd genom en offeranod, som förbrukas efter en tid, och då måste bytas. Kontrollera bruksanvisningen till din varmvattenberedare, där bör det framgå om detta behövs. Om offeranoden är förbrukad har man fått en reellt klart ökad risk för korrosion. Skyddet återställs då man sätter dit en ny offeranod (vilket enkelt görs av en rörinstallatör).

Håll koll på vad som gäller för bevattning på Region Gotlands hemsida. 

Privacy Settings
Youtube
Vimeo
Google Maps