Förening och styrelse

Herrviksområdets Reningsanläggningar är en ekonomisk förening som vid årskiftet 2020/21 hade 64 medlemmar. Föreningens årsavgift är 200 kr. Till detta kommer anslutningsavgift per fastighet och löpande brukningsavgifter. 
Avgifter beslutas på den årliga årsstämman i maj/juni. På stämman väljs även styrelse och andra funktionärer enligt föreningens stadgar.

Vid årsstämma 27 juni 2021 valdes följande:

Styrelse
Christina Gustafsson (ordförande) 070-8135757
Petter Brobacke
Martin Gumpert
Mats Hansson
Caroline Thomasson
Suppleanter
Krister Löfgren 070-5438249
Gunilla Wigren Dahlin
 
Valberedning:
Torsten Bäckstrand 
Christer Malmqvist
Torbjörn Sköldefors
 
Revisorer:
Per Gustaf Ekbom
Jan Åberg

Läs om föreningens 
fantastiska historia!

Privacy Settings
Youtube
Vimeo
Google Maps