Förening och styrelse

Herrviksområdets Reningsanläggningar är en ekonomisk förening som vid årskiftet 2019/20 hade 61 medlemmar. Föreningens årsavgift är 200 kr. Till detta kommer anslutningsavgift per fastighet och löpande brukningsavgifter. 
Avgifter beslutas på den årliga årsstämman i maj/juni. På stämman väljs även styrelse och andra funktionärer enligt föreningens stadgar.

Vid årsstämma 21 juni 2020 valdes följande:

Styrelse
Christina Gustafsson (ordförande) 070-8135757
Petter Brobacke
Torsten Bäckstrand ‭070-895 23 51 (kassör – fakturafrågor)
Martin Gumpert
Caroline Thomasson
Suppleanter
Krister Löfgren 070-5438249
Gunilla Wigren Dahlin
 
Valberedning:
Björn-Erik Lindblom (sammankallande) 
Christer Malmqvist
Torbjörn Sköldefors
 
Revisorer:
Per Gustaf Ekbom
Jan Åberg

Läs om föreningens 
fantastiska historia!

Privacy Settings
Youtube
Vimeo
Google Maps