Hur ansluter jag mig?

Information för dig som är intresserad av att ansluta dig till vatten och avlopp genom Herrviks VA-förening.

A. HAR DU FÖRHANDSTECKNAT?

Har du förhandstecknat din anslutning av fastigheten redan år 2015? I så fall är allt redan förberett för din anslutning och anslutningspunkt finns vid din tomtgräns. Det är bara att kontakta styrelsen för mer information om hur mycket som nu återstår att erlägga i anslutningsavgift för dig innan anslutning till vatten och avlopp kan utföras. Du kommer att få ett anslutningsavtal med all information om installation av pumpbrunn och vattenmätare som tillhandhålls av föreningen. Grävningsarbeten och ledningar på egen tomt samt elinstallation ansvarar fastighetsägaren för.

B. HAR DU FASTIGHET I OMRÅDET?

Har du en fastighet i Östergarn? Kontrollera första om din fastighet ligger inom Herrvikföreningens verksamhetsområde på nedanstående karta.

 • Om fastigheten ligger inom markerat område – gå vidare till C.
 • Om fastigheten ligger utanför markerat område kan du vända dig till Nyhagens VA för att få mer information om deras utbyggnadsplaner inom övriga delar av Östergarn samt Gammelgarn.

 

C. ANSÖK OM ANSLUTNING

Föreningen kan efter tecknande av anslutningsavtal omgående ansluta din fastighet till föreningens avloppsreningsverk och distributionsnät för dricksvatten från regionens bräckvattenverk i Herrvik. Du kan ocksåförhandsteckna anslutning av din fastighet till föreningens nät i avvaktan på att du någon gång i framtiden vill genomföra anslutning.

Du får all information om anslutningen om du kontaktar föreningens styrelse. Vi vill dock ge information här om vilka anslutningsavgifter som gäller för Herrviksområdets Reningsanläggningar

 1. Vid inträdet en medlemsinsats till föreningen: 1 000 kr per fastighet.
 2. Årlig medlemsavgift: 200 kr per fastighet.
 3. Anslutningsavgift till ledningsnät, vatten och avloppsreningsverk samt för pumpbrunn och vattenmätare är för närvarande 200 000 kr plus regionens anslutningsavgift för vatten, vilken nu är cirka 17 000 kr per bostadsenhet. Priset gäller inkl. moms från och med 2024-01-01.
 4. Anslutningspriset ovan gäller för en bostadsenhet på fastigheten. Bostadsenhet är lägenhet eller gäststuga med VA-installation omfattande köksenhet och hygienutrymme. Om ytterligare bostadsenheter ska få VA-anslutning tillkommer en särskild anslutningsavgift. Kontakta oss via kontaktformuläret på hemsidan för att få reda på förutsättningarna. 

 5. Föreningen drar fram stomledning till tomtgräns. Om avståndet mellan befintlig stomledning och fastighetsgräns är ovanligt långt eller kräver bergspettning kan anslutande fastighet få stå för viss del av kostnaden för den nya stomledningen till tomtgräns. Föreningen står kostnader för framdragande av ny stomledning fram till anslutningspunkt vid tomtgräns för maximalt 30 000 kr exkl. moms. Anslutande fastighet ansvarar för föreningens kostnad över detta belopp. Eventuell kostnad för rätten att lägga ledningar på annans mark kan också tillkomma. Föreningen ansvarar för stomledningsnätet och debiterar anslutare när slutlig faktura erhållits för entreprenaden.

  Grävningsarbeten för pumpbrunn och ledningar på egen tomt samt elinstallation ansvarar fastighetsägaren för.

  .

Betalning av avgifter sker först när du själv vill ansluta din fastighet, dock innan föreningen beställer ny stomledning och pumpbrunn till dig. För obebyggda fastigheter erläggs avgiften när bygglov beviljats för planerad nybyggnation på din fastighet.

TILL KONTAKTSIDAN
Privacy Settings
Youtube
Vimeo
Google Maps